Starbrite Utility Brush Small 7-1/4" Nylon 40070

by Starbrite
$12.76
$12.76

    Starbrite Small Plastic Utility Brush #74-40070

    • Bristles: 5/8" Nylon
    • Size: 7-1/4" x 1-1/2"